รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2560 07:57:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
GUNKUL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)(listed)
โดย นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหไทย เทอร์มินอล(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.609% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________