รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2560 08:05:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น(listed)
โดย นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ นาง สุมัฐกาณฑ์ ศรีสุภคณินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น(listed)
โดย นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 10.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น(listed)
โดย นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 10.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย ASHMORE OOH MEDIA LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/11/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________