รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2560 17:21:00
หัวข้อข่าว
Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
AMA
แหล่งข่าว
AMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
       The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
                  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

                                            (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                                    Quarter 3                For 9 Months
                                     Reviewed                  Reviewed
           Ending                  30 September              30 September
            Year                2017         2016         2017         2016
  Net profit (loss)             44,801       43,681      132,556      100,523
  EPS (baht)                      0.10         0.13         0.31         0.33
                         


The Company Financial Statement
                                    Quarter 3                For 9 Months
                                     Reviewed                  Reviewed
           Ending                  30 September              30 September
            Year                2017         2016         2017         2016
  Net profit (loss)             51,205       44,026      139,893       93,357
  EPS (baht)                      0.12         0.14         0.32         0.31
                         

Type of report
      Unqualified opinion

Remark

      Please see details in financial statements, auditor's report
 and remarks from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
 to the Securities and Exchange Commission."                         Signature ___________________________
                                    ( Mr. Pisan  Ratchakitprakarn )
                                    Managing Director
                         Authorized to sign on behalf of the company
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.