รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2560 17:21:00
หัวข้อข่าว
Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
AMA
แหล่งข่าว
AMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
         AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

                      (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                  Quarter 3        For 9 Months
                   Reviewed         Reviewed
      Ending         30 September       30 September
      Year        2017     2016     2017     2016
 Net profit (loss)       44,801    43,681   132,556   100,523
 EPS (baht)           0.10     0.13     0.31     0.33
             


The Company Financial Statement
                  Quarter 3        For 9 Months
                   Reviewed         Reviewed
      Ending         30 September       30 September
      Year        2017     2016     2017     2016
 Net profit (loss)       51,205    44,026   139,893    93,357
 EPS (baht)           0.12     0.14     0.32     0.31
             

Type of report
   Unqualified opinion

Remark

   Please see details in financial statements, auditor's report
 and remarks from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
 to the Securities and Exchange Commission."             Signature ___________________________
                  ( Mr. Pisan Ratchakitprakarn )
                  Managing Director
             Authorized to sign on behalf of the company
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.