รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2560 08:53:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์
FLOYD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (FLOYD)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : FLOYD
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 01 พ.ย. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 01 พ.ย. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 360,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 360,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 180,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 90,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 2.80
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 
ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา
ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร
หมายเหตุ                      :
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) จำนวน 90,000,000 หุ้น โดยเสนอขาย IPO วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560
 (ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ FLOYD จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________