รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ต.ค. 2560 08:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
SINGER
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย(listed)
โดย นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.007% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไดนาสตี้เซรามิค(listed)
โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________