รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2560 08:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(listed)
โดย JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 33.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/10/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________