รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2560 08:49:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: CRD เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2560
หลักทรัพย์
CRD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (CRD)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : CRD
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 05 ต.ค. 2560
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 05 ต.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 500,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 500,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 250,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 150,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 1.44
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค
หมายเหตุ                      :
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) จำนวน 150,000,000 หุ้น โดยเสนอขาย IPO วันที่ 27-29 กันยายน 
2560 (ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ CRD จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________