รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ย. 2560 08:27:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________