รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2560 08:23:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/09/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________