รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2560 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE TON POH FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ฐิภา นววัฒนทรัพย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3647% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________