รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2560 08:36:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
TH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว เบญจพร พรประภา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.0915% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.0767% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชาลี สุขสวัสดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/08/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________