รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2560 07:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CPF เริ่มซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CPF เริ่มซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
ทุนเดิม (บาท)                    : 7,742,941,932.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,742,941,932
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 868,300,453
ทุนใหม่ (บาท)                    : 8,611,242,385.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,611,242,385
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 25.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ส.ค. 2560
______________________________________________________________________