รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2560 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จี สตีล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท สยาม มากิ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 43.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 43.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________