รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2560 09:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
BGT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว วรพรรณ ภูมิภักดีพรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท สยาม มากิ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 43.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 43.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________