รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2560 08:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ไพลิน กมลมงคลสุข
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง พัชรวลัย อู๋
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 37.365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________