รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย GRAND-FLO BERHAD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/06/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/07/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________