รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2560 08:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
COM7
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/06/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.284% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.209% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/06/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 21.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/06/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 18.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 59.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________