รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2560 07:43:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ 2S เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (2S)
ทุนเดิม (บาท)                    : 299,999,971.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 299,999,971
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 99,999,366
ทุนใหม่ (บาท)                    : 399,999,337.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 399,999,337
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 3 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 มิ.ย. 2560
______________________________________________________________________