รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "SGF"
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "SGF"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (SGF)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 22 พ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) : SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________