รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2560 18:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
หลักทรัพย์
BTNC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ 
ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
         ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล) โดยกำหนดให้เป็นวันทำการของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
______________________________________________________________________