รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2560 08:23:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ GGLB21NA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
GGLB21NA
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 21/03/2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ GGLB21NA ดังนี้
พันธบัตร GGLB21NA มีจำนวนวงเงินประมูล 5,000,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 5,000.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 13,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 13,000.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22/03/2560 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________