รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2560 08:40:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ไต้ ชอง อี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.833% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว พารุ่ง พลพิพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.387% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________