รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
TIP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 19.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13.124% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.124% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________