รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 09:17:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)
 - บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
 - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
 - บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)
 - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA)
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
 - บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) (SPACK)
 - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) (TCJ)
 - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC)
 - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UBIS)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2560
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________