รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2560 07:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
หลักทรัพย์
HANA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สถาพร งามเรืองพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.9974% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________