รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2559 08:31:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
SFP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.144% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.874% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย กิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว จุไรรัตน์ พงษ์สอน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการ หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ซึ่งเป็นการลดมาตรา 258 เมื่อวันที่ 21/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -16.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 59.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาหารสยาม(listed)
โดย บริษัท สิริวนา จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย นิธาน ปิยะรัฐ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________