รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2559 07:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปริทัศน์ สุธาสถิตย์ชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 11.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 21.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 41.457% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 15.383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________