รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2559 18:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ SF
หลักทรัพย์
SF
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2559
สำนักงานได้รับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
ของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SF
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป บมจ.

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________