รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2559 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.3136% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.6941% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิจิตร เตชะเกษม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 29.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย คณพศ นิจสิริภัช
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________