รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2559 12:07:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์
AMARIN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0294% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.7317% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________