รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2559 08:32:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HREIT เริ่มซื้อขาย 28 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)
ชื่อย่อ                        : HREIT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 พ.ย. 2559
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 569,360,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 80 ยูนิต 
และอาคารคลังสินค้า 21 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี (ครบกำหนดปี 2589)โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 261,314
ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราช
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทเหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2559
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ HREIT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________