รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2559 09:04:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการ หุ้นของบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด ม.258 เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -97.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC TOP ENTERPRISE LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการ หุ้นของบมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด ม.258 เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -74.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC TOP ENTERPRISE LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ASHMORE OOH MEDIA LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC TOP ENTERPRISE LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการ หุ้นของบมจ. อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด ม.258 เมื่อวันที่ 17/11/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -67.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________