รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2559 08:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 31/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 22.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 22.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการ หุ้นของบมจ. เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สวิจักร์ โลจายะ
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 31/10/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -22.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________