รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2559 12:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ก ของ JAS
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
สำนักงานได้รับ แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(กรณีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อหรือข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อ) (แบบ 247-6-ก)
ของ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ JAS
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : นายพิชญ์ โพธารามิก

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________