รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา ของบมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 30.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 66.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 73.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________