รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2559 11:33:00
หัวข้อข่าว
ปลด H หลักทรัพย์ JAS และ DW ที่มี JAS เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 19 ก.ย. 2559
เวลา                        : 11:45
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________