รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2559 18:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
PT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย รุจนันท์ ศาตวินท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีวี ไดเร็ค(listed)
โดย TRI-STAGE INC.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(แก้ไข)

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วิมลทิพย์ พงศธร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 41.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.435% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย วชิรพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________