รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2559 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
PT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย TRI-STAGE INC.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วิมลทิพย์ พงศธร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 46.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________