รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2559 18:33:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559
หลักทรัพย์
BTW
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ภวนันท์ ศาตวินท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศรัณย์ ศาตวินท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________