รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2559 08:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
TPCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/07/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________