รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2559 08:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________