รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มิ.ย. 2559 08:27:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อาคม กิจวนิชประเสริฐ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/05/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 01/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 9.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/06/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________