รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2559 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
หลักทรัพย์
BCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/05/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/05/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9839% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง มนธิรา ผดุงรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/05/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________