รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2559 17:09:00
หัวข้อข่าว
SET News :Thai bourse hosts 34th AOSEF General Assembly, highlighting sustainable development
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                
  SET News 22/2016
                                        
  March 25, 2016

Thai bourse hosts 34th AOSEF General Assembly, highlighting sustainable 
development

BANGKOK, March 25, 2016 -The Stock Exchange of Thailand (SET) hosts the 34th 
General Assembly of the Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) in
Bangkok, Thailand from March 24-26, 2016, reinforcing SET's key role in the
global arena and its internalization mission.

The 62 top executives from 14 members, including CEOs of exchanges from 
Malaysia, the Philippines, Vietnam, Japan, Korea, and Taiwan gathered together
for the assembly. In addition, CEO of The World Federation of Exchanges (WFE)
joined to organize the first WFE capacity building, held in conjunction with the
AOSEF for a discussion on MiFID II, an international capital market regulation,
to increase competitiveness for capital markets in the region. The general
assembly was also honored by a keynote speech delivered by Thailand's Office of
the Prime Minister Vice Minister Kobsak Pootrakool, highlighting the Thai
government's policy to drive the Thai economy towards new growth paradigm.

SET President Kesara Manchusree stated, "With a key theme of sustainable 
development, SET shared our experiences of becoming the first exchange in ASEAN
to join the UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (UN SSE Initiative) in
2014. Many interesting topics are lined up including bond market development
through the exchange trading system and foreign currency bond; as well as
enhancing capabilities of small- and medium-sized enterprises (SMEs) and the
Fintech businesses with fast-growing business models in many countries."

AOSEF meets annually, hosted by each member in rotation. The key objective is to
exchange viewpoints on capital market development and direction to drive
economic growth among Asian and Oceanian countries.

Prior to this general assembly, SET has recently organized the 24th ASEAN CEOs 
Meeting in Bangkok on March 24, 2016, participated by seven CEOs of exchanges
from six countries to share their views on capital market development in the
region, addressing cross collaboration and co-hosting roadshows. In addition,
SET plans to cooperate with the world's leading exchanges and organizations to
further reach out to global investors.

About SET
The Stock Exchange of Thailand (SET), one of the most attractive exchanges in 
Asia, provides a full range of investment products such as equities, bonds,
derivatives and many others. SET offers world-class quality services to both
local and foreign investors, as well as accurate, complete and timely
information disclosure. While facilitating investors by providing fully
computerized trading systems, SET aims to enhance the market infrastructure
efficiency in meeting international standards by using the most updated and
efficient technology possible towards becoming a 'digital exchange.' SET focuses
on promoting corporate governance among market participants and adopting the
best international practices to enhance efficiency, transparency and
performance. Significantly, SET is the first ASEAN stock exchange to join the
United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative, publicly committed
to working with stakeholders to promote long-term sustainability. For more
information, please visit www.set.or.th .


SET "Towards the 5th Decade of Sustainable Wealth for Thais"
______________________________________________________________________