รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2559 14:02:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ JAS และ DW ที่มี JAS เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 22 มี.ค. 2559
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
JAS ยังชี้แจงข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ JAS ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบบ่ายของวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่า JAS จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน
______________________________________________________________________