รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2559 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
KDH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 28.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย PT.INDO-BHARAT RAYON
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 63.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________