รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2559 11:09:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ KAMART
หลักทรัพย์
KAMART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (KAMART)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 11 ม.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
เวลา                        : 11:15
เหตุผล                       :
การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)"KAMART"

    ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) "KAMART" 
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 11 มกราคม 2559 เนื่องจากปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผู้บริหาร
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทว่ารายได้ในปี 2558 เติบโต 30%
และมีความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในรอบหลายปีที่ระดับ 200 ล้านบาท
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากบริษัทนั้น

บัดนี้ บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศสำคัญดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วถึงแล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์จึงปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ KAMART ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าเวลา 11.15 น.ของวันที่
 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________