รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2559 09:52:00
หัวข้อข่าว
หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ KAMART
หลักทรัพย์
KAMART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (KAMART)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 ม.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ปรากฎสารสนเทศที่กระทบต่อราคาแต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงข่าวได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ตามที่ปรากฎข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผู้บริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) KAMART 
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทว่ารายได้ในปี 2558 เติบโต 30%
และมีความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในรอบหลายปีที่ระดับ 200
ล้านบาทซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อภาวะการซื้อขาย
และการตัดสินใจลงทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยที่ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ
อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากบริษัท

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ KAMART ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 11 
มกราคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงจากบริษัท
______________________________________________________________________