รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2558 08:30:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บุญยง สวาทยานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -14.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 39.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 34.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________