รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2558 08:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.8168% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.6336% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________